Berichten met label ‘Verhuizing’

Dan krijg je er twee!

576_420_verhuizen-3Zoals gezegd was de verdeling van de afdeling beleid in twee takken van sport: strategisch en uitvoerend geen succes. Het bleek dat het een niet zonder het ander kon.

Strategische beslissingen hebben vaak een grote impact op de uitvoering. Los daarvan kost het veel overleg om zaken af te stemmen. Besloten werd om strategen en uitvoerend beleid weer samen te voegen tot één afdeling beleid. Wel bleef de functiescheiding bestaan. Gelijktijdig werd een nieuw gemeentelijk functiehuis ingevoerd met generieke functieomschrijvingen. Waren er voorheen maar twee smaken beleidsadviseur, het werden er nu wel 4 of 5 met corresponderende salarisgroepen. Door de generieke functieomschrijving werd ook de mogelijkheid geopend dat je op een andere werkplek in de gemeente ingezet kon worden. Flexibilisering! Dit was feitelijk de “vooraankondiging” van de aankomende  grote gemeentelijke reorganisatie, waarin alle gemeentelijke diensten opgeheven zouden worden. De grootste reorganisatie uit de geschiedenis van de gemeente Amsterdam.

En zo kwam ik nog een keer in een reorganisatie terecht. Waarschijnlijk de laatste van mijn carrière. Ik verhuisde van de Jan van Galen naar de Weesperstraat. Bij deze gelegenheid heb ik met pijn in mijn hart, afscheid genomen van mijn archief. In de Weesper werd flexwerken geïntroduceerd. Geen vaste werkplek meer en alleen een locker voor je persoonlijke spullen (zie ook mijn eerdere bericht hierover). Er was geen plaats meer voor de twee verhuisdozen met rapporten, instructiebundels etc., die ik in de loop van de jaren verzameld had. Wel kreeg ik samen met een aantal collega’s een plank in een kast voor werkgerelateerde stukken, maar dat was dat. Voordeel was wel dat RdV en ik weer samen op een afdeling zaten.

Om een lang verhaal kort te maken: er werd weer eens gereorganiseerd. RdV zag weer een reorganisatie niet zitten en ging jammer genoeg met vervroegd pensioen. Zijn taken werden overgenomen door een veelbelovende jonge collega die van een stadsdeel afkomstig was en die door ons was aangezocht als opvolger van RdV.

Als gevolg van de grote gemeentelijke reorganisatie werd DWI opgeheven en werd WPI (Werk, Participatie, Inkomen). Ik kwam terecht bij Inkomen, Cluster Sociaal, afdeling Armoedebestrijding. Met weer een nieuwe manager, maar gelukkig met dezelfde taken. Intussen was er nog een collega bij gekomen, omdat er veel teveel werk voor twee mensen was. Aan deze collega heb ik het dossier jongeren en schulden overgedragen om zo wat ruimte te creëren in mijn overvolle agenda. Niet dat het hielp, want op het moment dat er een onderwerp uit mijn caseload weg was, kwam er een nieuw onderwerp bij.

Ik ben gelukkig. Ik doe het werk wat ik het allerleukste vind, ik heb fijne collega’s en voel mij gewaardeerd. Nog wel, want ik ben bijna bij het einde van mijn loopbaan aangekomen. Ik ben nu 64 en mijn pensioendatum nadert met rasse schreden.

FlierbosdreefKort na de sluiting van het kantoor Karspeldreef verhuisde de Sociale Dienst Zuidoost naar een nieuw kantoor aan de Flierbosdreef. Het kantoor werd in 2002 opgeleverd.

In januari 1998 is in opdracht van het stadsdeel Zuidoost door Rein Geurtsen & Partners bv, bureau voor stadsontwerp, in nauwe samenwerking met ING Vastgoed Ontwikkeling bv het stedenbouwkundig masterplan voor het IKP Marktplein ontworpen.

Naast de Gemeentebelastingen is in het pand ook een kantoor van de Gemeentelijke Sociale Dienst gevestigd. Deze dienst heeft haar entree aan het kruispunt Flierbosdreef/Bijlmerdreef. Het entreeniveau is ingericht als Centrum voor Werk en Inkomen en grenst aan een tuin op het dak van de Albert Heijn. Op de hogere verdiepingen bevinden zich de kantoren en spreekkamers. (bron: Rijnbautt.nl)

Ik herinner mij nog de opening. Na de bekende speeches mochten wij met een petje op belangstellenden rondleiden door het gebouw. Ik vond dat erg leuk omdat je op zo’n moment even de tijd hebt om op een heel andere manier met mensen om te gaan. Het was een mooi gebouw met een grote “beursvloer” waar het CWI zat en aan de andere kant de sociale dienst balie. Een heel groot verschil met Reigersbos was de wachtruimte. Minder stoelen en veel meer ruimte. Ook de spreekplekken waren totaal anders. Zuidoost had de erfenis van de megabanenmarkt gekregen. Niet alleen het meubilair dat gebruikt was op de megabanenmarkt, maar ook de inrichting van de spreekplekken. Bureaus omringt door wandjes in een grote open ruimte. Geen gesloten spreekkamers meer met een tl balk op zo’n hoogte dat niemand over het bureau kon springen. Maar een ruimte waarin, als je een beetje hard sprak, iedereen van het gesprek kon meegenieten. Wel was er nog een agressieloket voor klanten die bekend stonden om hun korte lontje. Een radicale make-over!

In dit kantoor kwam ik te werken op een kamer, samen met een aantal andere collega’s. Ook hadden wij een nieuwe manager gekregen. Met de reo was er ook de functie van Manager Beleid en Communicatie gekomen. Ook was er een communicatieadviseur aangesteld. De idee was dat de werkpleinen, want zo kwamen de rayonkantoren te heten, zelfstandige eenheden binnen de sociale dienst zouden zijn. Een gedeconcentreerde eenheidsdienst. Het werkplein was in feite “self supporting”. Het had zijn eigen kwaliteitsmedewerkers, eigen afdeling beleid en communicatie, eigen afdeling bezwaar, handhaving en T&V. Het kantoor moest zich houden aan een regionaal beleidsplan en prestatieafspraken. Er werd een regiocontroller aangesteld die de cijfers moest bewaken. Al met al een hele omwenteling. Een die later ook weer voor de nodige verschillen tussen de diverse werkpleinen zou zorgen. Eigenlijk diende de volgende reorganisatie zich al weer aan.

Intussen werden er oude functies geschrapt en nieuwe gecreëerd. Ook een, die ik ambieerde. De functie van stafmedewerker beleid. Met het oog op deze functie was ik begonnen met de HBDO-WOS opleiding en in de tijd dat dit speelde, had ik de opleiding met succes afgerond.

1e_benoeming_stafmed_beleid1 september 1999 werd ik benoemd tot Stafmedewerker beleid. Dit zou financieel een flinke stap vooruit zijn, van salarisgroep 9 naar 10A. Er zat alleen een addertje onder het gras.

Vooruitlopend op de reorganisatie en mijn definitieve plaatsing, was ik vanaf het aantreden van de nieuwe manager Beleid en Communicatie, aan het werk als stafmedewerker beleid. Ik verwachtte dan ook gelijk bevorderd te worden. De brief waarin mijn bevordering aangekondigd werd stelde echter dat mijn benoeming voorlopig was en dat bevordering pas zou volgen als ik de functie “volledig en naar behoren” zou vervullen. Ik moest dus wachten op de salarisverhoging en de definitieve bevordering.

Def_benoeming_stafmed_beleidHierop heb ik een bezwaarschrift geschreven van 3 kantjes met daarin alle argumenten en bewijzen waarom het besluit niet deugde. Ook stelde ik in het bezwaar dat ik vanaf het aantreden van de nieuwe manager Beleid en Communicatie de functie van Stafmedewerker beleid tot tevredenheid vervulde. Ik had alle verslagen van de functioneringsgesprekken bewaard en kon zo aantonen dat ik aan alle voorwaarden voldeed.  Ik won het bezwaar glansrijk. Ik werd met terugwerkende kracht per 1 september 1999 bevorderd.

Ik was stafmedewerker Beleid. Ik was net 50 geworden en van het achterstallig loon heb ik een borrel georganiseerd. Proost!

Intermezzo

Mijn Foto's

Huiswijn