Berichten met label ‘Rangen en standen’

Vervanging MW1 - 1990In december 1989 werd ik benoemd tot waarnemend MW1 (Maatschappelijk Werkende 1e klas). Vanaf dat moment mocht ik beslissingen nemen op aanvragen om bijstand.

Vroeger was het zo dat de beslisser, MW1 of groepschef zijn akkoord tekende met een rode pen. De chef binnendienst die de niveau 2 beslissingen nam, met een groene, en de rayonmanager die de beslissingen nam waarvoor een akkoord op het een na hoogste niveau nodig was met zwart. Vandaar dat MW1’s nog wel eens werden uitgemaakt voor roodschrijvertjes.

Er was een getrapte beslisstructuur. De gewone beslissingen op bijstandsaanvragen werden genomen door de MW1 en de groepschef. Beslissingen waarbij bijvoorbeeld sprake was van een afwijzing van een huurschuldsanering van een eenoudergezin was een niveau 2 beslissing, die genomen werd door de chef buitendienst, en als die niet aanwezig was, de rayonmanager. Ook konden beslissingen waarbij de MW1 of groepschef het niet eens konden worden met de medewerker voorgelegd worden aan het RAC. De Rayon Advies Commissie. Het RAC werd gevormd door een aantal medewerkers, MW1 en groepschefs. De medewerker kon dan in het RAC zijn advies verdedigen. Beslissingen over het afschrijven van vorderingen werden genomen in het hoofdkantoor, door de hoofdambtenaar, in mijn tijd Piet van Dalen.

Voorwaarde bij mijn bevordering tot MW1 was dat ik de toetsopleiding zou volgen. Dat heb ik met plezier gedaan en vanzelf heb ik de opleiding met succes afgesloten.

Mijn waarneming werd keer op keer verlengd. In het kader van de “Reo 92” werd in 1990 de functie van MW1 en groepschef opgeheven en vervangen door de nieuwe beslisfunctie. De beslisser had niet langer de verantwoordelijkheid voor de aansturing van een team. Dit werd overgenomen door de nieuwe Unitchef.

Ik heb de functie van MW1 waargenomen tot 1 december 1990. Per die datum werd ik benoemd tot beslisser onderzoek en bevorderd naar de rang van hoofdcommies A. Hoe die bevordering ging vertel ik in een ander bericht.

Bevordering hoofdcommies A - 1991

 

Mijn Foto's

Huiswijn