Het is al weer oud nieuws, maar toch een klein stukje. Ik kon namelijk niet geloven de Vogelbescherming in staat is om een pact met de duivel te sluiten en instemt met het afschieten van 100.000 ganzen. Helaas is het waar.
Faunabescherming reageerde snel in met deze advertentie. Inmiddels heb ik hun website bezocht en de argumenten lijken mij plausibel. Afschot is geen oplossing.

“Het is onmogelijk om door middel van het doden van ganzen, zelfs als het gaat om honderdduizenden vogels, de ganzenpopulaties terug te dringen. Zolang de omvang van de broedgebieden en het voedselaanbod, niet veranderen, zullen de gedode ganzen worden vervangen door nieuwe. Heel West-Europa zit vol met grauwe ganzen. En nog steeds leggen overheden overal ‘nieuwe natuur’ aan, die vooral geschikt is als broedgebied voor ganzen. Maatregelen tegen landbouwschade moeten uitsluitend worden genomen op de plaats waar de schade optreedt. De ganzen kunnen van de percelen worden verjaagd of er kunnen rasters worden geplaatst.

Laten we dit eerst maar eens proberen. En die suggestie om het jagen op de vos te verbieden, omdat vossen een natuurlijke vijand van ganzen zijn, is natuurlijk prima. Vossen zullen geen 100.000 ganzen doden, maar kunnen wellicht wel helpen ganzen te verjagen.

Reageren gesloten.

Mijn Foto's

Huiswijn