Archief van juni 2011

Wat is er aan de hand? Damherten afkomstig van de Waterleidingduinen zouden de tuinen van bewoners uit omliggende dorpen vernielen. Het aantal damherten zou dusdanig zijn aangegroeid dat dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de omgeving.

Het zou om te lachen zijn als het niet zo ernstig was. Ik citeer de Quote:

Slecht nieuws voor de Quote 500-leden in deze dorpen, die nou juist hier zijn gaan wonen om rustig van het leven te genieten. Hoewel, nieuws? De tuinen van de rijken worden al tijden lang geterroriseerd door de opstandige herten. Dus de Familie Brenninkmeijer (Quote 500 nr. 1, €20,5 miljard), de Familie van de Poll (Quote 500 nr. 142, €191 miljoen), Roel Pieper, Rolly Ridder van Rappard (Quote 500 nr. 352, €150 miljoen) en Kees Rijsterborgh (Quote 500 nr. 146, €185 miljoen) doen er goed aan de heg te vervangen door een hoog hek.

En dat hek willen deze “arme” slechtoffers van de vraatzuchtige damherten niet plaatsen. Volgens hen is er  maar een oplossing: afschieten die beesten want zo’n hek kost geld. Daarbij verdenk ik ze  stiekem van  Jacht sympathieën.

Onze lustmoordenaars krijgen het druk. Eerst waren het de zwijnen op de Veluwe en de runderen in de Oostvaardersplassen, toen de ganzen en nu weer de Damherten. De jager als redder van de vaderlandse natuur.

Dat die zwijnen het hele jaar door gevoederd worden (zelf gezien én gefotografeerd, voor foto klik hier) waardoor het logisch is dat er meer kleine zwijntjes komen, heeft kennelijk niemand bedacht (of juist wel, want er moet toch iets te knallen zijn).

Hetzelfde geldt voor de Gans. Rondom Schiphol is het een groot grasveld, en dan maar klagen over het Ganzengevaar. En dan nu de Damherten die de tuintjes van zielige rijken kaalvreten. Volgens het Parool was er in een tuin alleen al een schade van 20.000 euro. Dat is vast niet zo’n gewoon stadstuintje als dat van mij. Waarom kan de eigenaar dan niet nog een paar duizend euro missen voor een hek? Wat het helemaal verdacht maakt is dat er volgens datzelfde Parool maar 1300 euro aan schade is geclaimd. Zou de hele hetze gewoon een opzetje zijn?

Het is al weer oud nieuws, maar toch een klein stukje. Ik kon namelijk niet geloven de Vogelbescherming in staat is om een pact met de duivel te sluiten en instemt met het afschieten van 100.000 ganzen. Helaas is het waar.
Faunabescherming reageerde snel in met deze advertentie. Inmiddels heb ik hun website bezocht en de argumenten lijken mij plausibel. Afschot is geen oplossing.

“Het is onmogelijk om door middel van het doden van ganzen, zelfs als het gaat om honderdduizenden vogels, de ganzenpopulaties terug te dringen. Zolang de omvang van de broedgebieden en het voedselaanbod, niet veranderen, zullen de gedode ganzen worden vervangen door nieuwe. Heel West-Europa zit vol met grauwe ganzen. En nog steeds leggen overheden overal ‘nieuwe natuur’ aan, die vooral geschikt is als broedgebied voor ganzen. Maatregelen tegen landbouwschade moeten uitsluitend worden genomen op de plaats waar de schade optreedt. De ganzen kunnen van de percelen worden verjaagd of er kunnen rasters worden geplaatst.

Laten we dit eerst maar eens proberen. En die suggestie om het jagen op de vos te verbieden, omdat vossen een natuurlijke vijand van ganzen zijn, is natuurlijk prima. Vossen zullen geen 100.000 ganzen doden, maar kunnen wellicht wel helpen ganzen te verjagen.

Mijn Foto's

Huiswijn