Ik ben nu drie keer in Egypte geweest, in 1997, 2004 en twee weken geleden. De veranderingen zijn groot. Niet alleen zijn de hotels schoner en promenades aangelegd bij de monumenten, maar ook is het straatbeeld veranderd. De steden zijn gegroeid, de straten zijn nog drukker dan ze al waren, nog meer auto’s en ook veel meer vrouwen in allesbedekkende kledij en Niqab. Zag je in 1997 voornamelijk hoofddoekjes, nu wordt het beeld gedomineerd door vrouwen in “traditionele” kledij. Dat dit voor problemen zorgt (Egypte is nu nog een seculiere staat) is te merken uit de ambivalente houding die in de berichtgeving wordt ingenomen.Op de heenweg naar Egypte kregen wij  in het vliegtuig The Egyptian Gazette uitgereikt. Met in de krant een artikel over de Fulla pop. Een Barbie in “traditionele” kledij. Een pop die in tegenstelling tot haar Westerse zusters, een hoofddoek draagt. De pop is een groot succes, volgens het artikel omdat de pop beter aansluit bij de belevingswereld van de Egyptische kinderen.

In dezelfde krant stond een week later onderstaand artikel.

Het is een artikel over de oprukkende Niqab in de universiteit onder studenten en docenten. De strekking van het artikel is dat de Niqab de communicatie remt en de identificatie bemoeilijkt. Twee artikelen die op het eerste gezicht misschien niets met elkaar van doen hebben, maar volgens mij wel de huidige ambivalente  situatie in Egypte illustreren.

Meer over onze laatste reis is te vinden in het Zijn Wij Dat? weblog.

Reageren gesloten.

Mijn Foto's

Huiswijn