Mijn zere been, begint een zwerend been te worden. Vandaag in het Parool staat op de voorpagina een artikel waarin de grote steden hun nood klagen in een brandbrief aan het nieuwe kabinet. Helaas vinden ze weinig gehoor bij Rutte c.s.

Rutte herhaalde vanmorgen in het debat over de regeringsverklaring dat zijn kabinet de “doorgeslagen geluksmachine” gaat uitzetten. “U heeft een probleem en dat gaan wij als overheid voor u oplossen,” zo karakteriseerde hij de manier waarop werklozen en mensen met schulden bij de hand worden genomen. Hij verwees daarbij naar de kritiek die deskundige Rutger Koopmans gisteren in Het Parool uitte op het armoedebeleid van de gemeente Amsterdam.

Zo krijg ik nog geen dag na mijn bericht op deze website gelijk. Rutger Koopmans is met zijn visie op de bestrijding van armoede meteen “deskundige” geworden. En dat terwijl uit zowel zijn CV als uit zijn publicaties blijkt dat hij dat niet is.

Want wat doet Rutger Koopmans voor de kost? Niet veel. Hij is weg bij ING en geniet nu van een “sabbatical”. Een periode waarin hij antwoord zal krijgen op wat hij gaat doen. In gewone mensen taal betekent dat, dat hij werkloos is, en leeft van zijn vermogen. Maar om eerlijk te zijn, hij zit niet stil. Hij is  voorzitter van Toneelgroep Amsterdam, voorzitter van de Stichting Cinekid, penningmeester van de Stichting Ronald McDonald VU huis/Kinderstad en voorzitter van de Netherlands–India Chamber of Commerce and Trade (NICCT) en tenslotte zit hij ook nog in de ledenraad van Ajax. Maar of dat hem kwalificeert als “deskundige” op het gebied van armoedevraagstukken? Ik denk het niet. Hij doet bijvoorbeeld geen vrijwilligerswerk bij de Voedselbank of een instelling voor maatschappelijke dienstverlening. In de visie van Rutger Koopmans is

De toekomst is maakbaar zoals je hem wil maken. Het leven is een aaneenschakeling van keuzes binnen kaders die niet statisch zijn. De mens is in staat alles te vernieuwen en te veranderen binnen de wil en energie om dat te doen. Die keuze geldt voor ieders privéleven, maar het is ook een maatschappelijke keuze.
Hoe we samen willen leven bepaalt hoe onze samenleving eruit ziet. Ik geloof in een wereld waarin we samen leven, samen elkaar respecteren, en samen onze vrijheid koesteren en ons geluk nastreven. Dat is een toekomst waarvoor ik sta.

Heel mooi gezegd, maar helaas is niet iedereen in staat om zelf die keuze te maken, of om de energie op te brengen om zich aan de problemen te ontworstelen. Ik vind het een bewijs van respect als je eerst iets onderzoekt voor je wat beweerd. Dat je eerst eens kijkt wat er gedaan wordt en wat de opbrengsten zijn, voor je belangrijke voorzieningen voor mensen met minder geld wegbezuinigd. Mensen weerbaar maken, in staat stellen om zichzelf te onderhouden en zelfstandig hun keuzes te maken is een opgave die het verdiend om serieus te behandeld te worden. De toekomst is niet voor iedereen maakbaar. Zo’n opmerking bewijst de afstand van de heer Koopmans tot zijn onderwerp. Bestrijding van armoede is niet gebaat met borrelpraat zoals in het artikel in Het Parool. Borrelpraat die maar wat graag nagebouwd wordt door Rutte en die als rechtvaardiging moet dienen voor zijn bezuinigingen.

* de foto en het tweede citaat komen van de website van Rutger Koopmans.

Reageren gesloten.

Mijn Foto's

Huiswijn