De stand tot en met vandaag, een lijstje:

Merel, Boomklever, Koolmees, Zwarte zwaan, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Kolgans, Bergeend, Zwarte Zee-eend, Wilde Eend, Bruine Kiekendief, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kievit, Rosse Grutto, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Turkse tortel, Boerenzwaluw, Heggenmus, Ekster, Kauw, Zwarte kraai.

En nog veel meer…..

1 Reactie naar “Texel: vogeleiland”

Mijn Foto's

Huiswijn