wildersVandaag werd een advies van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit bekend waarin “De politie is geadviseerd soepel om te gaan met aangiften naar aanleiding van de Koranfilm waar politicus Geert Wilders aan werkt. Agenten moeten aangiften ook opnemen als er niet evident sprake is van een strafbaar feit.” Dat zei een woordvoerder van het Nederlands Politie Instituut zaterdag naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad.
Het LECD verwacht dat door een soepele omgang met aangiften van belediging of discriminatie “een juiste wijze van stoom afblazen wordt gecreëerd”. Het expertisecentrum houdt er rekening mee dat de Koranfilm en de discussie daarover tot veel aangiften zullen leiden.
In de mail staat ook dat politiekorpsen alert moeten zijn op reacties van agenten met een moslimachtergrond.” De overheid bereidt zich al geruime tijd voor op reacties die de film van Wilders kan losmaken in binnen- en buitenland. Eerder deze week werd bekend dat minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken alle burgemeesters heeft gevraagd extra alert te zijn op spanningen die kunnen ontstaan door de film. Ook de ambassades bereiden zich voor op mogelijk felle reacties.”

In Nederland heerst Moslim angst. Ik hoor ook steeds meer dat we “zorgvuldiger” moeten zijn in onze uitlatingen. We zouden misschien iemand (van Moslim afkomst) kunnen kwetsen! Volgens mij hebben dat soort gedachten niets te maken met tolerantie of respect. Maar alles met angst! Angst voor de grote boze Moslim! Het is toch het toppunt dat politiekorpsen “alert moeten zijn op reacties van agenten met een moslim achtergrond?” Een agent is een agent. Gaan we nu speciale omgangsvormen creëren voor Moslim agenten? Misschien kunnen ze slachtofferhulp inschakelen. Los daarvan in opmerkingen in de trant van “zij kunnen daar niet tegen”, zit een badinerend toontje.
Misschien moet iedereen nog eens het optreden van Hans Teeuwen bij de meiden van Halal bekijken. Hij legt haarfijn uit hoe het zit met beledigen en beledigd worden. Los daarvan, zo ver als op het plaatje hierboven is het nog niet en ook zijn we nog niet zo bang dat we ons terug trekken uit Uruzgan. Waarom dan toch dit soort acties? Misschien een complot om ons, Moslims en niet-Moslims, in het gareel te houden met de mond stijf dicht?

Reageren gesloten.

Mijn Foto's

Huiswijn